شيوع ناهنجاری‌های سر و گردن در ازدواج‌های فاميلی در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ژنتيک

شيوع ناهنجاری‌های سر و گردن در ازدواج‌های فاميلی در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ژنتيک


چکیده :

يکی‌از معضلات درمانی کشور وجود اختلالات و ناهنجاری‌های مادرزادی در زمينه ازدواج فاميلی می‌باشد که هزينه مالی زيادی در کشور و بار روانی و اقتصادی زيادی در خانواده ايجاد می‌کند. هدف اين مطالعه آگاهی از شيوع اين ناهنجاری‌ها در جامعه است تا بدين وسيله با يافتن راه‌کارهای مناسب، از بروز موارد جديد جلوگيری کرده و جهت رفع مشکلات افراد مبتلا راه حل مناسب ارائه گردد.

روش بررسی: 3502 شجره‌نامه بيماران مراجعه‌کننده به بخش ژنتيک بيمارستان امام خمينی در سال‌های 79-1378 انتخاب شد و سپس 206 شجره‌نامه که ناهنجاری‌های سر و گردن داشتند، استخراج گرديد. در بين اين 206 شجره‌نامه 157 شجره‌نامه که مربوط به ازدواج فاميلی می‌شد، بررسی گرديد. در بين 157 شجره نامه فاميلی 496 مورد سالم يا دچار ناهنجاری‌های مادرزادی بودند که 219 مورد ناهنجاری‌های سر و گردن داشتند که اين 219 مورد بر حسب بيماری، الگوی توارثی، نسبت والدين، جنسيت فرد مبتلا بررسی شده است. 

يافته‌ها: در 496 مورد چهار بيماری شايع‌ترين بيماری‌ها بودند که عبارتند از: ناشنوايی 115 مورد (23%)، کم‌شنوايی 53 مورد (7/10%)، شکاف لب به‌تنهايی 12 مورد (4/2%)، شکاف کام پنج مورد (1%). 

نتيجه‌گيری: سه بيماری اختلال شنوايی، شکاف لب و شکاف کام به‌ترتيب شايع‌ترين بيماری‌های سر و گردن در ازدواج‌های فاميلی می‌باشند. بنابراين پزشکان در برخورد با بيماران فوق، بايد والدين را تحت مشاوره ژنتيک قرار داده و نوزادان حاصل ازدواج‌های فاميلی جهت بررسی وضعيت شنوايی، شکاف لب و شکاف کام به متخصصين گوش، حلق و بينی ارجاع دهند زيرا تشخيص زودتر اين بيماران در درمان مطلوب‌تر تاثير بسزايی دارد.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.


زمان انتشار: 1393/03/11 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۲۱۳