گزارش يك مورد نادر Malignant Laryngeal Fibrous Histiocytoma

گزارش يك مورد نادر Malignant Laryngeal Fibrous Histiocytoma


(MFH) Malignant fibrous histoicytoma امروزه به عنوان شايعترين ساركوم بافت نرم در بالغين شناخته شده است. شايعترين مكان آن در اندامها و رتروپريتوئن مي باشد. اين ضايعه در سر و گردن نادر است. MFH حنجره بيشتر در مردان مسن و بدنبال راديوتراپي كانسرهاي سر و گردن ديده مي شود.

ما يك مورد MFH حنجره را بدون سابقه كانسر و راديوتراپي قبلي معرفي مي نماييم كه تحت درمان جراحي total laryngectomy قرار گرفته است. 

 برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

زمان انتشار: 1393/03/19 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۷۷۸