بیماریهای غدد بزاقی ...

بیماریهای غدد بزاقی

 

از نظر بالینی سه جفت غده بزاقی وجود دارد : غدد بناگوشی ، غدد تحت فکی و غدد زیر زبانی 

غدد بناگوشی تولید کننده اصلی بزاق سروزی و غدد تحت فکی ترشح کننده مایع سروموسینوس می باشند . غدد زیرزبانی ترشحات مخاطی دارند . علاوه بر این دو ، تعداد زیادی غدد بزاقی کوچک در حلق و حفره دهان وجود دارند . مجرای غدد بناگوشی به محاذات دومین دندان آسیای بزرگ فوقانی وارد دهان می شود و مجرای غدد تحت فکی در کف دهان در مجاورت لگام زبان قرار می گیرد کارکرد غدد بزاقی به ویژگی ها و حجم بزاق تولید شده مربوط می باشد .

 

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

زمان انتشار: 1393/03/30 (5 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۳۹۱