جراحی پلاستیک اعتماد به نفس شما را افزايش می دهد

ايسکانيوز : محققان ثابت کرده اند که جراحی پلاستیکها می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد شود. طبق مطالعه ای که در جامعه جراحان پلاستیک آمریکا (asps) انجام شد، شمار زیادی از بیماران پس از انجام جراحی پلاستیک داروهای ضد افسردگی خود را کنار گذاشتند.
یکی از اعضای این انجمن بیان کرد: نمی توان جراحی پلاستیک را به تنهایی عاملی برای کنار گذاشتن داروهای ضد افسردگی دانست ولی می توان آن را عامل مهمی تلقی کرد.
در تحقیقی که انجام شد 362 بیمار تحت جراحی پلاستیک قرار گرفتند که از این تعداد 17 درصد از آنها داروی ضد افسردگی مصرف می کردند. شش ماه پس از جراحی این اعداد کاهش یافت.
همچنین 98 درصد از بیماران جراحی پلاستیک را عامل بهبود اعتماد به نفس خود می دانستند.
 

زمان انتشار: (5 سال قبل)
*